50 ROKOV MÚZEA – 20.8.2017

Oslávte to s nami:


LETO V MÚZEU

Každú stredu v priebehu júla a augusta sa v Múzeu oravskej dediny v Zuberci na Brestovej bude konať program Ozveny tradícií. Okrem ukážok remeselníckej výroby je v odpoludňajších hodinách pripravená scénická mozaika o tradičnej kultúre Oravy. Prostredníctvom hovoreného slova s predvedením autentických nástrojov sa návštevníci zoznámia s ľudovými hudobnými nástrojmi, s domácou výrobou textílií a ľudových odevov. Program, doplnený oravskými ľudovými piesňami a tancami, v podaní … čítať ďalej