LETO V MÚZEU

  Ozveny tradícií program sa bude konať  v stredu 4. júla v piatok 13. júla a ďalej každú stredu v priebehu júla a augusta Okrem ukážok remeselníckej výroby je v odpoludňajších hodinách pripravená scénická mozaika o tradičnej kultúre Oravy. Prostredníctvom hovoreného slova s predvedením autentických nástrojov sa návštevníci zoznámia s ľudovými hudobnými nástrojmi, s domácou výrobou textílií a ľudových odevov. Program, doplnený oravskými … čítať ďalej


PLÁTENNÁ NEDEĽA – 19.8.2018

Podujatie je realizované v rámci projektu „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní č. PLSK.01.01.00-12-0070/16-00, implementovaný v rámci Projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.   Programom „PLÁTENNÁ NEDEĽA“ v nedeľu 19. augusta 2018 si … čítať ďalej