Granty

Podporené projekty

2011

Akvizícia súboru predmetov z oblasti drevospracujúcich remesiel

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-3926/2011/2.4
Celkový rozpočet projektu: 1190 € (spoluúčasť: 70 €)

Získané zbierkové predmety – súbor stolárskej dielne Alojza Krúpu (nar. 1901) z Tvrdošína a súbor nástrojov a náradia na výrobu drevených tesárskych konštrukcií z Oravského Bieleho Potoka, sú základom pre vytvorenie systematickej zbierky drevospracujúcich remesiel v regióne a vzhľadom na svoju ucelenosť budú využité na expozičné stvárnenie stolárskej, tesárskej, debnárskej a šindliarskej výroby, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou tradičného spôsobu života na oravskej dedine.

Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému v expozičnom areáli Múzea oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3880/2011/2.3
Celkový rozpočet projektu: 10 340 € (spoluúčasť: 740 €)

Rozšírenie zabezpečovacieho systému o systém 5 bezpečnostných IP kamier umožňuje sledovanie celého areálu múzea, čo výraznou mierou zlepšuje ochranu objektov i zbierkových predmetov múzea.

2010

Edičný titul: Sprievodca po Múzeu oravskej dediny v anglickom a nemeckom jazyku

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-5308/2010/2.2
Celkový rozpočet projektu: 8 620 € (spoluúčasť: 920 €)

Publikácia „Múzeum oravskej dediny. Sprievodca.“ v anglickej a nemeckej jazykovej mutácii je príspevkom k skvalitneniu komunikácie múzea so zahraničnými návštevníkmi, ktorí – po vstupe Slovenska do eurozóny – prichádzajú čoraz častejšie formou individuálnej turistiky. Paralelným podaním informácií o hmotnej a duchovnej kultúre je publikácia zároveň stručným prehľadom tradičnej kultúry regiónu a prispeje k propagácii a reprezentácii Slovenska v zahraničí.

2009

Akvizícia ľudových odevov z goralských obcí Hladovka a Suchá Hora

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-6162/2009/2.4
Celkový rozpočet projektu: 3 720 € (spoluúčasť: 320 €)

Získané kroje a krojové súčasti, ktoré charakterizujú všetky časti mužského i ženského ľudového odevu goralských obcí Hladovka a Suchá Hora, budú základom systematickej zbierky ľudového odevu na Orave a budú sa dať efektívne využiť aj pre expozičné účely.

Oživené remeslá – festival materiálnej kultúry Oravy

Dotácia Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry
Celkový rozpočet projektu: 1 213 € (spoluúčasť: 403 €)

Hlavným cieľom projektu bola prezentácia materiálnej kultúry regiónu Orava prostredníctvom objektov ľudovej architektúry, výstavnou formou, prostredníctvom ukážok tradičnej remeselníckej výroby i pomocou  scénických programov.

2008

Rekonštrukcia objektu valchy v Múzeu oravskej dediny pre prezentačné účely

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-3696/2008/2.2
Celkový rozpočet projektu: 10 565 € (spoluúčasť: 4 590 €)

Rekonštrukcia valchy umožní znovu dať do prevádzky valchovacie zariadenie a predvádzať návštevníkom proces splsťovania súkna, ktorý je dnes prakticky neznámy.

Ochrana expozičného areálu Múzea oravskej dediny a objektu gotického kostola elektronickým zabezpečovacím systémom

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3697/2008/2.3
Celkový rozpočet projektu: 4 099 € (spoluúčasť: 946 €)

Zabezpečovací systém štyroch kamier umožní nepretržité sledovanie a monitorovanie prístupových ciest, čím sa zvýši bezpečnosť a ochrana areálu.  Vzhľadom na mimoriadnu hodnotu kostola z obce Zábrež (zo začiatku 15. storočia) a exponátov v jeho interiéri, bude v tomto objekte zabezpečený zvýšený stupeň ochrany prostredníctvom poplachového komunikátora GSM, ktorý bude pri narušení priestoru aktivovať poplašné zvonenie na kontaktnej mobilnej i pevnej telefónnej linke a spustí poplašnú sirénu.

2007

Rekonštrukcia funkčných častí objektu mlyna v Múzeu oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-6538/2007/2.2
Celkový rozpočet projektu: 7 774 € (spoluúčasť: 4 455 €)

V rámci rekonštrukcie sa realizovala výroba a osadenie kópie hnacieho vodného kolesa, rekonštrukcia skeletu ráštudne, výroba a montáž nového dreveného žľabu vodného náhonu.

 

Podporené projekty

2011

Akvizícia súboru predmetov z oblasti drevospracujúcich remesiel

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-3926/2011/2.4
Celkový rozpočet projektu: 1190 € (spoluúčasť: 70 €)

Získané zbierkové predmety – súbor stolárskej dielne Alojza Krúpu (nar. 1901) z Tvrdošína a súbor nástrojov a náradia na výrobu drevených tesárskych konštrukcií z Oravského Bieleho Potoka, sú základom pre vytvorenie systematickej zbierky drevospracujúcich remesiel v regióne a vzhľadom na svoju ucelenosť budú využité na expozičné stvárnenie stolárskej, tesárskej, debnárskej a šindliarskej výroby, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou tradičného spôsobu života na oravskej dedine.

Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému v expozičnom areáli Múzea oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3880/2011/2.3
Celkový rozpočet projektu: 10 340 € (spoluúčasť: 740 €)

Rozšírenie zabezpečovacieho systému o systém 5 bezpečnostných IP kamier umožňuje sledovanie celého areálu múzea, čo výraznou mierou zlepšuje ochranu objektov i zbierkových predmetov múzea.

2010

Edičný titul: Sprievodca po Múzeu oravskej dediny v anglickom a nemeckom jazyku

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-5308/2010/2.2
Celkový rozpočet projektu: 8 620 € (spoluúčasť: 920 €)

Publikácia „Múzeum oravskej dediny. Sprievodca.“ v anglickej a nemeckej jazykovej mutácii je príspevkom k skvalitneniu komunikácie múzea so zahraničnými návštevníkmi, ktorí – po vstupe Slovenska do eurozóny – prichádzajú čoraz častejšie formou individuálnej turistiky. Paralelným podaním informácií o hmotnej a duchovnej kultúre je publikácia zároveň stručným prehľadom tradičnej kultúry regiónu a prispeje k propagácii a reprezentácii Slovenska v zahraničí.

2009

Akvizícia ľudových odevov z goralských obcí Hladovka a Suchá Hora

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-6162/2009/2.4
Celkový rozpočet projektu: 3 720 € (spoluúčasť: 320 €)

Získané kroje a krojové súčasti, ktoré charakterizujú všetky časti mužského i ženského ľudového odevu goralských obcí Hladovka a Suchá Hora, budú základom systematickej zbierky ľudového odevu na Orave a budú sa dať efektívne využiť aj pre expozičné účely.

Oživené remeslá – festival materiálnej kultúry Oravy

Dotácia Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry
Celkový rozpočet projektu: 1 213 € (spoluúčasť: 403 €)

Hlavným cieľom projektu bola prezentácia materiálnej kultúry regiónu Orava prostredníctvom objektov ľudovej architektúry, výstavnou formou, prostredníctvom ukážok tradičnej remeselníckej výroby i pomocou  scénických programov.

2008

Rekonštrukcia objektu valchy v Múzeu oravskej dediny pre prezentačné účely

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-3696/2008/2.2
Celkový rozpočet projektu: 10 565 € (spoluúčasť: 4 590 €)

Rekonštrukcia valchy umožní znovu dať do prevádzky valchovacie zariadenie a predvádzať návštevníkom proces splsťovania súkna, ktorý je dnes prakticky neznámy.

Ochrana expozičného areálu Múzea oravskej dediny a objektu gotického kostola elektronickým zabezpečovacím systémom

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3697/2008/2.3
Celkový rozpočet projektu: 4 099 € (spoluúčasť: 946 €)

Zabezpečovací systém štyroch kamier umožní nepretržité sledovanie a monitorovanie prístupových ciest, čím sa zvýši bezpečnosť a ochrana areálu.  Vzhľadom na mimoriadnu hodnotu kostola z obce Zábrež (zo začiatku 15. storočia) a exponátov v jeho interiéri, bude v tomto objekte zabezpečený zvýšený stupeň ochrany prostredníctvom poplachového komunikátora GSM, ktorý bude pri narušení priestoru aktivovať poplašné zvonenie na kontaktnej mobilnej i pevnej telefónnej linke a spustí poplašnú sirénu.

2007

Rekonštrukcia funkčných častí objektu mlyna v Múzeu oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-6538/2007/2.2
Celkový rozpočet projektu: 7 774 € (spoluúčasť: 4 455 €)

V rámci rekonštrukcie sa realizovala výroba a osadenie kópie hnacieho vodného kolesa, rekonštrukcia skeletu ráštudne, výroba a montáž nového dreveného žľabu vodného náhonu.

Podporené projekty

2011

Akvizícia súboru predmetov z oblasti drevospracujúcich remesiel

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-3926/2011/2.4
Celkový rozpočet projektu: 1190 € (spoluúčasť: 70 €)

Získané zbierkové predmety – súbor stolárskej dielne Alojza Krúpu (nar. 1901) z Tvrdošína a súbor nástrojov a náradia na výrobu drevených tesárskych konštrukcií z Oravského Bieleho Potoka, sú základom pre vytvorenie systematickej zbierky drevospracujúcich remesiel v regióne a vzhľadom na svoju ucelenosť budú využité na expozičné stvárnenie stolárskej, tesárskej, debnárskej a šindliarskej výroby, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou tradičného spôsobu života na oravskej dedine.

Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému v expozičnom areáli Múzea oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3880/2011/2.3
Celkový rozpočet projektu: 10 340 € (spoluúčasť: 740 €)

Rozšírenie zabezpečovacieho systému o systém 5 bezpečnostných IP kamier umožňuje sledovanie celého areálu múzea, čo výraznou mierou zlepšuje ochranu objektov i zbierkových predmetov múzea.

2010

Edičný titul: Sprievodca po Múzeu oravskej dediny v anglickom a nemeckom jazyku

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-5308/2010/2.2
Celkový rozpočet projektu: 8 620 € (spoluúčasť: 920 €)

Publikácia „Múzeum oravskej dediny. Sprievodca.“ v anglickej a nemeckej jazykovej mutácii je príspevkom k skvalitneniu komunikácie múzea so zahraničnými návštevníkmi, ktorí – po vstupe Slovenska do eurozóny – prichádzajú čoraz častejšie formou individuálnej turistiky. Paralelným podaním informácií o hmotnej a duchovnej kultúre je publikácia zároveň stručným prehľadom tradičnej kultúry regiónu a prispeje k propagácii a reprezentácii Slovenska v zahraničí.

2009

Akvizícia ľudových odevov z goralských obcí Hladovka a Suchá Hora

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-6162/2009/2.4
Celkový rozpočet projektu: 3 720 € (spoluúčasť: 320 €)

Získané kroje a krojové súčasti, ktoré charakterizujú všetky časti mužského i ženského ľudového odevu goralských obcí Hladovka a Suchá Hora, budú základom systematickej zbierky ľudového odevu na Orave a budú sa dať efektívne využiť aj pre expozičné účely.

Oživené remeslá – festival materiálnej kultúry Oravy

Dotácia Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry
Celkový rozpočet projektu: 1 213 € (spoluúčasť: 403 €)

Hlavným cieľom projektu bola prezentácia materiálnej kultúry regiónu Orava prostredníctvom objektov ľudovej architektúry, výstavnou formou, prostredníctvom ukážok tradičnej remeselníckej výroby i pomocou  scénických programov.

2008

Rekonštrukcia objektu valchy v Múzeu oravskej dediny pre prezentačné účely

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-3696/2008/2.2
Celkový rozpočet projektu: 10 565 € (spoluúčasť: 4 590 €)

Rekonštrukcia valchy umožní znovu dať do prevádzky valchovacie zariadenie a predvádzať návštevníkom proces splsťovania súkna, ktorý je dnes prakticky neznámy.

Ochrana expozičného areálu Múzea oravskej dediny a objektu gotického kostola elektronickým zabezpečovacím systémom

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3697/2008/2.3
Celkový rozpočet projektu: 4 099 € (spoluúčasť: 946 €)

Zabezpečovací systém štyroch kamier umožní nepretržité sledovanie a monitorovanie prístupových ciest, čím sa zvýši bezpečnosť a ochrana areálu.  Vzhľadom na mimoriadnu hodnotu kostola z obce Zábrež (zo začiatku 15. storočia) a exponátov v jeho interiéri, bude v tomto objekte zabezpečený zvýšený stupeň ochrany prostredníctvom poplachového komunikátora GSM, ktorý bude pri narušení priestoru aktivovať poplašné zvonenie na kontaktnej mobilnej i pevnej telefónnej linke a spustí poplašnú sirénu.

2007

Rekonštrukcia funkčných častí objektu mlyna v Múzeu oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-6538/2007/2.2
Celkový rozpočet projektu: 7 774 € (spoluúčasť: 4 455 €)

V rámci rekonštrukcie sa realizovala výroba a osadenie kópie hnacieho vodného kolesa, rekonštrukcia skeletu ráštudne, výroba a montáž nového dreveného žľabu vodného náhonu.

Podporené projekty

2011

Akvizícia súboru predmetov z oblasti drevospracujúcich remesiel

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-3926/2011/2.4
Celkový rozpočet projektu: 1190 € (spoluúčasť: 70 €)

Získané zbierkové predmety – súbor stolárskej dielne Alojza Krúpu (nar. 1901) z Tvrdošína a súbor nástrojov a náradia na výrobu drevených tesárskych konštrukcií z Oravského Bieleho Potoka, sú základom pre vytvorenie systematickej zbierky drevospracujúcich remesiel v regióne a vzhľadom na svoju ucelenosť budú využité na expozičné stvárnenie stolárskej, tesárskej, debnárskej a šindliarskej výroby, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou tradičného spôsobu života na oravskej dedine.

Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému v expozičnom areáli Múzea oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3880/2011/2.3
Celkový rozpočet projektu: 10 340 € (spoluúčasť: 740 €)

Rozšírenie zabezpečovacieho systému o systém 5 bezpečnostných IP kamier umožňuje sledovanie celého areálu múzea, čo výraznou mierou zlepšuje ochranu objektov i zbierkových predmetov múzea.

2010

Edičný titul: Sprievodca po Múzeu oravskej dediny v anglickom a nemeckom jazyku

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-5308/2010/2.2
Celkový rozpočet projektu: 8 620 € (spoluúčasť: 920 €)

Publikácia „Múzeum oravskej dediny. Sprievodca.“ v anglickej a nemeckej jazykovej mutácii je príspevkom k skvalitneniu komunikácie múzea so zahraničnými návštevníkmi, ktorí – po vstupe Slovenska do eurozóny – prichádzajú čoraz častejšie formou individuálnej turistiky. Paralelným podaním informácií o hmotnej a duchovnej kultúre je publikácia zároveň stručným prehľadom tradičnej kultúry regiónu a prispeje k propagácii a reprezentácii Slovenska v zahraničí.

2009

Akvizícia ľudových odevov z goralských obcí Hladovka a Suchá Hora

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-6162/2009/2.4
Celkový rozpočet projektu: 3 720 € (spoluúčasť: 320 €)

Získané kroje a krojové súčasti, ktoré charakterizujú všetky časti mužského i ženského ľudového odevu goralských obcí Hladovka a Suchá Hora, budú základom systematickej zbierky ľudového odevu na Orave a budú sa dať efektívne využiť aj pre expozičné účely.

Oživené remeslá – festival materiálnej kultúry Oravy

Dotácia Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry
Celkový rozpočet projektu: 1 213 € (spoluúčasť: 403 €)

Hlavným cieľom projektu bola prezentácia materiálnej kultúry regiónu Orava prostredníctvom objektov ľudovej architektúry, výstavnou formou, prostredníctvom ukážok tradičnej remeselníckej výroby i pomocou  scénických programov.

2008

Rekonštrukcia objektu valchy v Múzeu oravskej dediny pre prezentačné účely

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-3696/2008/2.2
Celkový rozpočet projektu: 10 565 € (spoluúčasť: 4 590 €)

Rekonštrukcia valchy umožní znovu dať do prevádzky valchovacie zariadenie a predvádzať návštevníkom proces splsťovania súkna, ktorý je dnes prakticky neznámy.

Ochrana expozičného areálu Múzea oravskej dediny a objektu gotického kostola elektronickým zabezpečovacím systémom

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3697/2008/2.3
Celkový rozpočet projektu: 4 099 € (spoluúčasť: 946 €)

Zabezpečovací systém štyroch kamier umožní nepretržité sledovanie a monitorovanie prístupových ciest, čím sa zvýši bezpečnosť a ochrana areálu.  Vzhľadom na mimoriadnu hodnotu kostola z obce Zábrež (zo začiatku 15. storočia) a exponátov v jeho interiéri, bude v tomto objekte zabezpečený zvýšený stupeň ochrany prostredníctvom poplachového komunikátora GSM, ktorý bude pri narušení priestoru aktivovať poplašné zvonenie na kontaktnej mobilnej i pevnej telefónnej linke a spustí poplašnú sirénu.

2007

Rekonštrukcia funkčných častí objektu mlyna v Múzeu oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-6538/2007/2.2
Celkový rozpočet projektu: 7 774 € (spoluúčasť: 4 455 €)

V rámci rekonštrukcie sa realizovala výroba a osadenie kópie hnacieho vodného kolesa, rekonštrukcia skeletu ráštudne, výroba a montáž nového dreveného žľabu vodného náhonu.

 

Podporené projekty

2011

Akvizícia súboru predmetov z oblasti drevospracujúcich remesiel

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-3926/2011/2.4
Celkový rozpočet projektu: 1190 € (spoluúčasť: 70 €)

Získané zbierkové predmety – súbor stolárskej dielne Alojza Krúpu (nar. 1901) z Tvrdošína a súbor nástrojov a náradia na výrobu drevených tesárskych konštrukcií z Oravského Bieleho Potoka, sú základom pre vytvorenie systematickej zbierky drevospracujúcich remesiel v regióne a vzhľadom na svoju ucelenosť budú využité na expozičné stvárnenie stolárskej, tesárskej, debnárskej a šindliarskej výroby, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou tradičného spôsobu života na oravskej dedine.

Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému v expozičnom areáli Múzea oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3880/2011/2.3
Celkový rozpočet projektu: 10 340 € (spoluúčasť: 740 €)

Rozšírenie zabezpečovacieho systému o systém 5 bezpečnostných IP kamier umožňuje sledovanie celého areálu múzea, čo výraznou mierou zlepšuje ochranu objektov i zbierkových predmetov múzea.

2010

Edičný titul: Sprievodca po Múzeu oravskej dediny v anglickom a nemeckom jazyku

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-5308/2010/2.2
Celkový rozpočet projektu: 8 620 € (spoluúčasť: 920 €)

Publikácia „Múzeum oravskej dediny. Sprievodca.“ v anglickej a nemeckej jazykovej mutácii je príspevkom k skvalitneniu komunikácie múzea so zahraničnými návštevníkmi, ktorí – po vstupe Slovenska do eurozóny – prichádzajú čoraz častejšie formou individuálnej turistiky. Paralelným podaním informácií o hmotnej a duchovnej kultúre je publikácia zároveň stručným prehľadom tradičnej kultúry regiónu a prispeje k propagácii a reprezentácii Slovenska v zahraničí.

2009

Akvizícia ľudových odevov z goralských obcí Hladovka a Suchá Hora

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-6162/2009/2.4
Celkový rozpočet projektu: 3 720 € (spoluúčasť: 320 €)

Získané kroje a krojové súčasti, ktoré charakterizujú všetky časti mužského i ženského ľudového odevu goralských obcí Hladovka a Suchá Hora, budú základom systematickej zbierky ľudového odevu na Orave a budú sa dať efektívne využiť aj pre expozičné účely.

Oživené remeslá – festival materiálnej kultúry Oravy

Dotácia Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry
Celkový rozpočet projektu: 1 213 € (spoluúčasť: 403 €)

Hlavným cieľom projektu bola prezentácia materiálnej kultúry regiónu Orava prostredníctvom objektov ľudovej architektúry, výstavnou formou, prostredníctvom ukážok tradičnej remeselníckej výroby i pomocou  scénických programov.

2008

Rekonštrukcia objektu valchy v Múzeu oravskej dediny pre prezentačné účely

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-3696/2008/2.2
Celkový rozpočet projektu: 10 565 € (spoluúčasť: 4 590 €)

Rekonštrukcia valchy umožní znovu dať do prevádzky valchovacie zariadenie a predvádzať návštevníkom proces splsťovania súkna, ktorý je dnes prakticky neznámy.

Ochrana expozičného areálu Múzea oravskej dediny a objektu gotického kostola elektronickým zabezpečovacím systémom

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3697/2008/2.3
Celkový rozpočet projektu: 4 099 € (spoluúčasť: 946 €)

Zabezpečovací systém štyroch kamier umožní nepretržité sledovanie a monitorovanie prístupových ciest, čím sa zvýši bezpečnosť a ochrana areálu.  Vzhľadom na mimoriadnu hodnotu kostola z obce Zábrež (zo začiatku 15. storočia) a exponátov v jeho interiéri, bude v tomto objekte zabezpečený zvýšený stupeň ochrany prostredníctvom poplachového komunikátora GSM, ktorý bude pri narušení priestoru aktivovať poplašné zvonenie na kontaktnej mobilnej i pevnej telefónnej linke a spustí poplašnú sirénu.

2007

Rekonštrukcia funkčných častí objektu mlyna v Múzeu oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-6538/2007/2.2
Celkový rozpočet projektu: 7 774 € (spoluúčasť: 4 455 €)

V rámci rekonštrukcie sa realizovala výroba a osadenie kópie hnacieho vodného kolesa, rekonštrukcia skeletu ráštudne, výroba a montáž nového dreveného žľabu vodného náhonu.

 

Podporené projekty

2011

Akvizícia súboru predmetov z oblasti drevospracujúcich remesiel

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-3926/2011/2.4
Celkový rozpočet projektu: 1190 € (spoluúčasť: 70 €)

Získané zbierkové predmety – súbor stolárskej dielne Alojza Krúpu (nar. 1901) z Tvrdošína a súbor nástrojov a náradia na výrobu drevených tesárskych konštrukcií z Oravského Bieleho Potoka, sú základom pre vytvorenie systematickej zbierky drevospracujúcich remesiel v regióne a vzhľadom na svoju ucelenosť budú využité na expozičné stvárnenie stolárskej, tesárskej, debnárskej a šindliarskej výroby, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou tradičného spôsobu života na oravskej dedine.

Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému v expozičnom areáli Múzea oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3880/2011/2.3
Celkový rozpočet projektu: 10 340 € (spoluúčasť: 740 €)

Rozšírenie zabezpečovacieho systému o systém 5 bezpečnostných IP kamier umožňuje sledovanie celého areálu múzea, čo výraznou mierou zlepšuje ochranu objektov i zbierkových predmetov múzea.

2010

Edičný titul: Sprievodca po Múzeu oravskej dediny v anglickom a nemeckom jazyku

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-5308/2010/2.2
Celkový rozpočet projektu: 8 620 € (spoluúčasť: 920 €)

Publikácia „Múzeum oravskej dediny. Sprievodca.“ v anglickej a nemeckej jazykovej mutácii je príspevkom k skvalitneniu komunikácie múzea so zahraničnými návštevníkmi, ktorí – po vstupe Slovenska do eurozóny – prichádzajú čoraz častejšie formou individuálnej turistiky. Paralelným podaním informácií o hmotnej a duchovnej kultúre je publikácia zároveň stručným prehľadom tradičnej kultúry regiónu a prispeje k propagácii a reprezentácii Slovenska v zahraničí.

2009

Akvizícia ľudových odevov z goralských obcí Hladovka a Suchá Hora

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
Zmluva č.: MK-6162/2009/2.4
Celkový rozpočet projektu: 3 720 € (spoluúčasť: 320 €)

Získané kroje a krojové súčasti, ktoré charakterizujú všetky časti mužského i ženského ľudového odevu goralských obcí Hladovka a Suchá Hora, budú základom systematickej zbierky ľudového odevu na Orave a budú sa dať efektívne využiť aj pre expozičné účely.

Oživené remeslá – festival materiálnej kultúry Oravy

Dotácia Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry
Celkový rozpočet projektu: 1 213 € (spoluúčasť: 403 €)

Hlavným cieľom projektu bola prezentácia materiálnej kultúry regiónu Orava prostredníctvom objektov ľudovej architektúry, výstavnou formou, prostredníctvom ukážok tradičnej remeselníckej výroby i pomocou  scénických programov.

2008

Rekonštrukcia objektu valchy v Múzeu oravskej dediny pre prezentačné účely

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-3696/2008/2.2
Celkový rozpočet projektu: 10 565 € (spoluúčasť: 4 590 €)

Rekonštrukcia valchy umožní znovu dať do prevádzky valchovacie zariadenie a predvádzať návštevníkom proces splsťovania súkna, ktorý je dnes prakticky neznámy.

Ochrana expozičného areálu Múzea oravskej dediny a objektu gotického kostola elektronickým zabezpečovacím systémom

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
Zmluva č.: MK-3697/2008/2.3
Celkový rozpočet projektu: 4 099 € (spoluúčasť: 946 €)

Zabezpečovací systém štyroch kamier umožní nepretržité sledovanie a monitorovanie prístupových ciest, čím sa zvýši bezpečnosť a ochrana areálu.  Vzhľadom na mimoriadnu hodnotu kostola z obce Zábrež (zo začiatku 15. storočia) a exponátov v jeho interiéri, bude v tomto objekte zabezpečený zvýšený stupeň ochrany prostredníctvom poplachového komunikátora GSM, ktorý bude pri narušení priestoru aktivovať poplašné zvonenie na kontaktnej mobilnej i pevnej telefónnej linke a spustí poplašnú sirénu.

2007

Rekonštrukcia funkčných častí objektu mlyna v Múzeu oravskej dediny

Dotačný systém MK SR
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Podprogram: 2.2.  Múzeá a galérie
Zmluva č.: MK-6538/2007/2.2
Celkový rozpočet projektu: 7 774 € (spoluúčasť: 4 455 €)

V rámci rekonštrukcie sa realizovala výroba a osadenie kópie hnacieho vodného kolesa, rekonštrukcia skeletu ráštudne, výroba a montáž nového dreveného žľabu vodného náhonu.