LETO V MÚZEU

 

Ozveny tradícií

program sa bude konať 
v stredu 4. júla
v piatok 13. júla
a ďalej každú stredu v priebehu júla a augusta
Okrem ukážok remeselníckej výroby je v odpoludňajších hodinách pripravená
scénická mozaika o tradičnej kultúre Oravy.
Prostredníctvom hovoreného slova s predvedením autentických nástrojov
sa návštevníci zoznámia
s ľudovými hudobnými nástrojmi, s domácou výrobou textílií a ľudových odevov.
Program, doplnený oravskými ľudovými piesňami a tancami,
v podaní folklórnej skupiny Brestová a jej hostí sa začína o 14.00 hod.

Remeslá na dedine

Program sa bude konať každú nedeľu počas prázdnin
Ukážky tradičného remeselného spracovania rôznych materiálov
– dreva, hliny, kovu, tkanín i vosku.
Ukážky prebiehajú od 11.00 do 16.00 h.

Súkenná nedeľa
22.7.2018

Ukážky spracovania vlny, výroby súkna a ľudového odevu, folklórne vystúpenia

Plátenná nedeľa
19.8.2018

Ukážky spracovania ľanu, výroby plátna a ľudového odevu, folklórne vystúpenia

 

OTVÁRACIE HODINY
júl – august
denne od 8.00 do 18.00 h