LETO V MÚZEU

Pranie na potoku

Každú stredu v priebehu júla a augusta sa v Múzeu oravskej dediny v Zuberci na Brestovej
bude konať program
Ozveny tradícií
.
Okrem ukážok remeselníckej výroby je v odpoludňajších hodinách pripravená scénická mozaika o tradičnej kultúre Oravy. Prostredníctvom hovoreného slova s predvedením autentických nástrojov sa návštevníci zoznámia s ľudovými hudobnými nástrojmi, s domácou výrobou textílií a ľudových odevov.
Program, doplnený oravskými ľudovými piesňami a tancami,
v podaní folklórnej skupiny Brestová a jej hostí sa začína o 14.00 hod.

Každú nedeľu počas prázdnin sa v Múzeu oravskej dediny
bude konať program
Remeslá na dedine

Ukážky tradičného remeselného spracovania rôznych materiálov
– dreva, hliny, kovu, tkanín i vosku.
Ukážky prebiehajú od 11.00 do 16.00 h.

Goralská nedeľa
16.7.2017
Program zameraný na predstavenie tradičnej kultúry
a nositeľov tradícií Goralov, folklórne vystúpenia

Plátenná nedeľa
13.8.2017
Ukážky spracovania ľanu a vlny, výroby plátna a ľudového odevu, folklórne vystúpenia

50 rokov Múzea oravskej dediny
20.8.2017
Sv. omša v kostole sv. Alžbety,
spomienkový program pri príležitosti položenia základného kameňa múzea