Agro a zoo expozícia

Múzeum oravskej dediny predstavuje návštevníkom nielen staré stavby, s ktorými bol život na oravských dedinách spojený, ale snaží sa aj o rekonštrukciu prostredia týchto stavieb a všetkého, čo súviselo s obživou – polí, lúk, pasienkov, záhradiek, lesa a ďalších častí prírody.

Agroexpozícia
predstavuje políčka, na ktorých sa pestujú tradičné úžitkové plodiny:

  • obilniny, v chladnejších podmienkach Oravy to boli prevažne ovos a raž, ale i staršia – dnes už takmer zabudnutá obilnina ikrica, ktorá dorastala až do dvoch metrov
  • strukoviny – najbežnejšie boli bôb, fazuľa a hrach
  • zemiaky, začali sa pestovať až koncom 18. storočia, ale po ich rozšírení po polovici 19. storočia sa stali jednou zo základných zložiek rastlinnej stravy
  • zelenina
  • mak ako významný zdroj rastlinných tukov
  • kŕmna repa pre zvieratá

Z technických plodín sa na ukážku pestuje ľan, ktorý bol surovinou na výrobu plátna a z jeho semien sa lisoval olej.

Zooexpozícia
predstavuje chov domácich zvierat – oviec, kôz, husí, sliepok, v letnom období aj koní.