Folklórny kolektív

Folklórny kolektív rodiny Janoštínovcov pôsobí pri Múzeu oravskej dediny v Zuberci.
Pod názvom „BRESTOVÁ“  vystupuje v programoch múzea spolu s ďalšími pracovníkmi múzea, ich rodinnými príslušníkmi a priateľmi. V rámci animačných a scénických predstavení sa snaží predstaviť návštevníkom duchovnú kultúru regiónu. Vo svojom repertoáre má piesne a tance zo Zuberca, ale aj z ostatných oravských dedín.
V rámci podujatí v múzeu si FS Brestová prizýva k spolupráci aj umelcov, sólistov a folklórne kolektívy, ktoré sa zaoberajú ľudovou kultúrou.
Medzi najvýznamnejšie podujatia v múzeu, na ktorých FS Brestová participuje, patria: Večer v múzeu, Ozveny tradícií a ďalšie programy kalendárneho cyklu.

V posledných rokoch rodina Janoštínovcov účinkovala aj na významných folklórnych festivaloch na Slovensku, v Čechách a v Poľsku.
Najstarší syn Viktor s výrazným tanečným talentom sa venuje hlavne goralským tancom. Vďaka tomu účinkoval v programoch súboru Skorušina ale aj Lúčnice a SĽUKu. Spolu s Martinou a Ivanou Vavrekovými získal 2 krát prestížne ocenenie na celoslovenskej prehliadke detských folklórnych kolektívov v Likavke.
Mladší syn Lukáš tiež výborne spieva i tancuje. Obaja získavajú významné ocenenia na detských speváckych súťažiach.
Rodina sa najčastejšie prezentuje v zložení:
Richard Janoštín (1971) – husle, heligónka, píšťaly, gajdy
Markéta Janoštínova (1970) – akordeón, gajdy
Viktor Janoštín (2000) – husle, cimbal, basička, tanec
Lukáš Janoštín (2004) – husle, tanec
Marta Janoštínová (2008) – tanec

Organizačný vedúci: Richard Janoštín