Profesijné organizácie

Múzeum oravskej dediny spolupracuje s viacerými profesijnými organizáciami