AEOM

Asociácia európskych múzeí v prírode

Association of European Open Air Museums – AEOM združuje najvýznamnejšie múzeá v prírode v Európe.

Cieľom AEOM je výmena vedeckých, technických, praktických a organizačných skúseností, týkajúcich sa činnosti múzeí v prírode a propagácia ich aktivít.
AEOM je pridruženou organizáciou Medzinárodnej rady múzeí (International Council of Museums – ICOM

Od roku 2011 je Múzeum oravskej dediny v AEOM zastúpené individuálnym členstvom.