Únia múzeí v prírode

Z iniciatívy zástupcov slovenských múzeí v prírode vznikla pri Zväze múzeí na Sloven­sku Únia múzeí v prírode na Slovensku.
Jej zakladajúce zasadnutie sa uskutočnilo 23. septembra 1991 v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Medzi hlavné ciele tohto záujmového združenia od začiatku patrilo: združiť pracoviská múzeí v prírode, vytvoriť platformu na výmenu odbor­ných informácií v špecifickej problematike múzeí v prírode, prispieť k riešeniu odborných metodologických otázok a špecifických otázok manažmentu. V oblasti medzinárodnej spolupráce iniciovať a koordinovať spoluprácu slovenských múzeí s partnerskými inštitúciami v zahraničí a podieľať sa na prezentácii a plnení programov v rámci kultúrnych organizácií svetového dedičstva (UNESCO, osobitne ICOM, ICOMOS).

Múzeum oravskej dediny je členom únie od roku 2000.

Únia prezentuje slovenské múzeá v prírode na podujatiach cestovného ruchu a vydáva kalendárium podujatí múzeí v prírode v slovenskom i anglickom jazyku.

 

Kontakt:
Únia múzeí v prírode na Slovensku
Sídlo: Múzeum liptovskej dediny, 032 42 Pribylina
marketing@liptovskemuzeum.sk