Zväz múzeí na Slovensku

Zväz múzeí na Slovensku bol založený v roku 1990 ako profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike (záujmové združenie právnických osôb). Sídlom tohto nezávislého právnického subjektu je mesto Banská Bystrica. Hlavným poslaním Zväzu je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku.

Múzeum oravskej dediny je členom zväzu od roku 2011. Od 21. valného zhromaždenia má svojho zástupcu v Predstavenstve ZMS.