Zbierky

Múzeá majú povinnosť nadobúdať, uchovávať a zveľaďovať svoje zbierky ako prínos k zabezpečeniu ochrany prírodného, kultúrneho a vedeckého dedičstva. Ich zbierky sú význačným verejným dedičstvom, majú osobitné právne postavenie a sú chránené národnou i medzinárodnou legislatívou.

Múzeum oravskej dediny začalo budovať svoj zbierkový fond v roku 2007. V súlade so svojim odborným zameraním sa sústreďuje na získavanie predmetov, ktoré súvisia so životom na oravských dedinách. Predmety nadobúda kúpou alebo darom.
Zbierkový fond je rozdelený na 3 základné okruhy:
– náradie a nástroje (poľnohospodárske i remeselnícke)
– zariadenie domácnosti, predmety dennej potreby
– odev a odevné doplnky, obuv, domácky vyrobené textílie.

Základné informácie o odbornej správe zbierkových predmetov sú sprístupňované online prostredníctvom projektu Centrálnej evidencie múzejných zbierok „CEMUZ„.