Plátenná nedeľa

Program je pripomienkou na časy, kedy bola Orava jedným z významných centier plátenníctva na Slovensku.
Návštevníci majú možnosť vidieť program o spracovaní ľanu a jeho využití v domácnosti, ukážky prania na potoku a bielenia plátna, ukážky hladenia plátna v mangli na konský pohon. Súčasťou programu sú aj vystúpenia oravských folklórnych kolektívov.

Program sa spravidla koná v druhej polovici augusta.