Zo života Múzea oravskej dediny – Výstava pri priležitosti 50. výročia položenia základného kameňa